Activitats i actuacions

Activitats i actuacions
Amb la finalitat de reforçar i generar lligams de pertinença al barri, hem fet un esforç per
trobar dates i coincidir per a realitzar activitats interdisplinars i espais compartits d’àmbit, per
fer xarxa.
El calendari festiu ja ens dona una pauta d’actuació, i també hem volgut ser innovadors i
creadors de tradicions. En finalitzar les actuacios hem ballat una sardana de germanor o una polka d’ours.